“Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжиe”

Застраховка „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие“ може да бъде сключена от всяко лице, което има разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие. Може да застрахова отговорността си както във връзка с ползване на оръжие за самоотбрана, така и във връзка с ползване на ловно оръжие.

Застраховката се предлага за:

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) е било увредено или унищожено в резултат на използване на огнестрелното оръжие.

Освен пряко причинените вреди може да се  включи и допълнително покритие:

Съдебни разноски, адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Имате въпроси?