“Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжиe за юридически лица”

Застраховката “Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие“ за юридически лица е задължителна съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

Обект на застраховане е всяко лице, което притежава и ползва огнестрелно оръжие.

Застраховката се предлага за:

  • Юридически лица, които използват огнестрелно оръжие за охрана в собствени или наети обекти;
  • Служители на юридически лица и еднолични търговци при осъществяване на охранителна дейност.
  • Физически лица, които използват огнестрелно оръжие за самоотбрана;

Застраховката покрива нанесените вреди на трети лица, изразяващи се в  имуществените и/или неимуществените вреди, във връзка с използването на огнестрелно оръжие за дейности, разрешени от закона.

Имате въпроси?