Застраховка “Гражданска отговорност”

Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна застраховка, предназначена за физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

За сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ вече е задължително да представите регистрационен талон на автомобила.

Лимит на отговорност на застраховката:

За събития, настъпили на територията на Република България:

 • При едно пострадало лице, за всяко събитие – 2 000 000 лв.;
 • При две или повече пострадали лица, за всяко събитие – 10 000 000 лв.;
 • За вреди на имущество, за всяко събитие – 2 000 000 лв.

При събития, настъпили на територията на държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави: Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава, на територията, на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира МПС.

Териториалното покритие на застраховката:

Тази застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, другите държави членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, и на територията на държави извън общността, членки на системата „Зелена карта“.

Срок на валидност:

Задължителната застраховка се сключва със срок на валидност 1 година. Може да бъде платена еднократно или разсрочено – 2, 3, 4 вноски.

Формиране на цената:

Цената на застраховка „Гражданска отговорност“ се определя най-вече от вида и техническите характеристики на моторното превозно средство: за леките автомобили и мотоциклети се взима предвид кубатурата на двигателя, за товарните автомобили – общото тегло на превозното средство, при автобусите и микробусите – броя на местата в кабината и други. Други ценово определящи фактори са например наличие на други застраховки при един и същ застраховател, година на производство на МПС, регистрация на автомобила по населено място, възраст на водача и други. Все повече застрахователни компании взимат предвид и извършените от водача нарушения през последните години, като прилагат системата „Бонус-малус”. Целта на системата „Бонус-малус” е да оскъпи полиците „Гражданска отговорност“ за водачите, които имат нарушения и са били виновни за пътни инциденти. Собствениците на коли, които нямат произшествия по своя вина, получават намаление на цената.

ПОЛЕЗНО. . .

Ако се случи ПТП...

Ако се случи ПТП или друго застрахователно събитие, запазете спокойствие и следвайте указанията, описани по-долу:

Можете да попълните двустранен протокол при следните условия:

 • И двамата участници в ПТП са съгласни чия е вината;
 • И двата автомобила в ПТП-то има български регистрационни номера.
 • Няма пострадали лица (дори и леко);
 • В ПТП са участвали само две превозни средства;
 • И двата автомобила са в движение и щетите не са големи;
 • Не е увредено чуждо имущество извън това на участниците в ПТП;
 • Никой от участиците в ПТП не е употребил алкохол;
 • Не сте самокатастрофирали.

Важно: Задължително трябва да уведомите за събитието на телефон 112 и да впишете номера на обаждането в протокола.

Във всички останали случаи следва да уведомите КАТ и да изчакате на място за издаване на протокол.

Трябва ли да имам застраховка на багажно ремарке (каравана)?

Съгласно чл.481, ал.2, т.3 от новия Кодекс за застраховането, не се смятат за МПС, ремаркета категория О1 – до 750 кг по Наредба №60/2009 г. И съответно за тях не е задължително издаването на застраховка „Гражданска отговорност“.

Мога ли да си направя сезонна застраховка „Гражданска отговорност“?

Въвеждането на сезонни застраховки “Гражданска отговорност” е позволено единствено за мотори, мотопеди, каравани и кемпери. Срокът на задължителната полица за тези превозни средства може да е по-кратък от една година, но не по-малко от 30 дни.

Имате въпроси?