Допълнително здравно осигуряване

Това е специално създадена застрахователна полица , която осигурява достъпни и надеждни здравни грижи и възможности за ползване на широк спектър от медицински услуги на територията на България. Всеки клиент, който притежава застраховка за допълнително здравно осигуряване получава директен достъп до най-добрите специалисти и лечебни заведения в страната за предпочитания пакет от услуги, който се персонализира допълнително според потребностите от здравна защита, без да е необходимо да се реди на дълги опашки за направление от личния си лекар.

УСЛОВИЯ

Застрахователната полица може да бъде както индивидуална, така и групова/над 10 лица./ При груповите застраховки могат да се застраховат допълнително и членове на семейство.

Доброволното здравно осигуряване се осъществява на основата на:

 • Доброволно здравно осигуряване чрез възстановяване на разходи
 • Доброволно здравно осигуряване чрез абонаментно обслужване. /без заплащане от страна на клиента/

Предимствата на Допълнително доброволно здравно осигуряване са:

 • Без необходимост от специални направления, свободен избор на лекар-специалист и лечебно заведение;
 • Извършване на високоспециализирани и скъпоструващи изследвания;
 • Телефонен център за обслужване на клиенти;
 • Ежегодни профилактични прегледи;
 • Извънболнична и болнична медицинска помощ;
 • Покриване на медикаменти, консумативи, които НЗОК не заплаща.
 • Данъчни преференции – съгл. ЗОДФЛ, до 10% от дохода за лица на трудов договор, свободни професии, доходи от договори за управление и контрол.

ПОКРИТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ

Покрити рискове:
Покритие:
Болнично лечение
Болнично лечение
Извънболнично лечение
Извънболнично лечение
Допълнителни рискове:
Покритие:
Профилактика
Профилактика
Дентална помощ
Дентална помощ
Физиотерапия и Рехабилитация
Физиотерапия и Рехабилитация
Медицински средства
Медицински средства

ПРЕДИМСТВА ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:(Социални придобивки/разходи)

 • Данъчни облекчения – вноските за допълнително здравно осигуряване, за сметка на работодателя, се определят като разход за дейността на фирмата, който не подлежи на данъчно облагане.
 • Допълнителното здравно осигуряване е грижа за Вашите служители, подобрява качеството на тяхната работа, допринася за тяхната допълнителна мотивация и лоялност, допринася за добрия престиж на фирмата като Ви изгражда авторитет на предпочитан работодател, загрижен за здравето на служителите си.
Имате въпроси?