Застраховка на учащи

Застраховката „Злополука на учащи” е доброволна и е предназначена за учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, и децата и персонала в детски градини и ясли.

Застраховката е валидна както на територията на учебното заведение, така и извън него и покрива събития, настъпили със застрахованите деца и техните учители вследствие на злополука или акутно заболяване.

Застраховката има различни нива на покритие в зависимост от застрахователната кампания.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Рискове:
Покритие:
смърт вследствие злополука; (покритието не важи за лица под 14г)
смърт вследствие злополука; (покритието не важи за лица под 14г)
трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни;
временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни;
медицински разноски вследствие злополука.
медицински разноски вследствие злополука.
гражданска отговорност на застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение.
гражданска отговорност на застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение.
временна загуба на работоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни;
временна загуба на работоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни;
медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни.
медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни.

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове и размера на застрахователната сума.

Имате въпроси?