Задължителна медицинска застраховка на чужденци

Задължителна медицинска застраховка на чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Р. България или преминават транзитно през страната, при условие че нямат здравна или медицинска застраховка, валидна за територията на Р. България.

– За краткосрочно пребиваващи се считат лицата, които пребивават в страната ни не повече от 90 дни.

– За продължително пребиваващи се считат лицата, които пребивават в страната ни не повече от 1 година.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

  • Медицински разходи за лечение и болничен престой
  • Медицински разходи за спешна дентална помощ
Имате въпроси?