Застраховка “Злополука и заболяване”

Индивидуалната застраховка „Злополука и заболяване“ предоставя застрахователна защита срещу събития вследствие злополука или заболяване, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физически лица.

– Застраховат се здрави лица на възраст от 16 до 69 години.

– Не се застраховат лица с трайно загубена или намалена работоспособност или определен вид и степен на увреждане над 50%.

Допълнителни рискове:

  • Временна неработоспособност от злополука, общо или професионално заболяване
  • Медицински разходи вследствие злополука, общо или професионално заболяване
  • Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука
  • Разходи за погребение вследствие злополука
  • Разходи за спасяване вследствие злополука
  • Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука

Индивидуална застраховка „Злополука и заболяване“ се сключва с попълване на:

Предложение-въпросник за сключване на застраховка „Злополука и заболяване“.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

Рискове:
Покритие:
Смърт от злополука
Смърт от злополука
Трайна нетрудоспособност
Трайна нетрудоспособност
Имате въпроси?