Застраховка злополука на места

Това е доброволна застраховка. Застраховат се всички места, съгласно регистрационните документи на МПС или техническата документация на производителя, включително и мястото на водача. Не се допуска застраховане на част от местата, освен когато се застраховат местата в МПС със специален режим на движение.

ВАЖНО: Всички таксиметрови автомобили и тези за обществен превоз на пътници задължително трябва да сключат този вид застраховка.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ПРЕМИЯ И СРОК НА ДОГОВОРА

Вписаната в застрахователната полица застрахователна сума за едно място е еднаква за всички регистрирани места в МПС и е горна граница на отговорност на Застрахователя.

Застрахователната премия се определя от застрахователната компания.

КАКВИ РИСКОВЕ СЕ ПОКРИВАТ ОТ ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТА

Рискове:
Покритие:
Смърт вследствие на ПТП
Смърт вследствие на ПТП
Трайна загуба на работоспособност в следствие на ПТП
Трайна загуба на работоспособност в следствие на ПТП
Временна загуба на работоспособност в следствие на ПТП
Временна загуба на работоспособност в следствие на ПТП
Имате въпроси?