Застраховка “Отговорност на хотелиера и ресторантьора”

Застраховката покрива отговорността на хотелиери/ресторантьори за:

– Пълна или частична загуба  или  повреда на имущество /без МПС.

– Причинени смърт, телесни увреждания и/или акутно заболяване вследствие на злополука или в резултат на отравяне след консумация на храни и напитки в застрахованият обект.

Срещу заплащане на допълнителна премия може да се включи и покритие за причинените вреди на трети лица, произтичащи от гражданската отговорност на хотелиера/ресторантьора:

  • Във връзка с експлоатацията на басейни, фитнес-центрове, сауни, центрове за масаж, спортни площадки, нощни заведения и др.;
  • Върху МПС на гости на хотела, докато са се намирали на определените за това паркинги или гаражи на застрахования (без кражба или грабеж);
  • От кражба чрез взлом на лични вещи от стаите на гостите, с изключение на пари, чекове, накити и украшения от благородни метали, ценности и др. подобни, които не са предоставени за съхранение в специална каса, осигурена от хотелиера;
  • в случаите, когато се предлагат допълнителни услуги извън територията на обекта (хотела/ресторанта), но на територията на Република България.
Имате въпроси?