Медицинска застраховка за чужбина и Застраховка “Отмяна на пътуване”

Ако планирате пътуване в чужбина, е хубаво да сключите застраховка за медицински нужди, поради факта, че тези разходи в чужбина са доста по-скъпи от услугите предлагани в България.

Какво представлява Медицинската застраховка за чужбина?

Медицинската застраховка при пътуване в чужбина осигурява сигурност и защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покрива разходите необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

Застраховката се сключва български граждани и важи за целия свят без България. Може да се сключва и за чужденци пътуващи в чужбина, но не и в държавата към която принадлежат. Може да сключите медицинската застраховка за период от 1 до 365 дни.

Медицинска застраховка за чужбина – покрити рискове

Рискове:
Покритие:
Медицински разноски – покрива разходите в случай на злополука или акутно заболяване, амбулаторно лечение, разноските за спешно зъболечение и хоспитализация.
Медицински разноски – покрива разходите в случай на злополука или акутно заболяване, амбулаторно лечение, разноските за спешно зъболечение и хоспитализация.
Медицинско репатриране – покрива разходите за транспортиране на застрахованото лице в Република България вследствие на проведено лечение в чужбина, за продължаване на лечението на територията на България.
Медицинско репатриране – покрива разходите за транспортиране на застрахованото лице в Република България вследствие на проведено лечение в чужбина, за продължаване на лечението на територията на България.
Разходи за правна защита
Разходи за правна защита
Разходи за загуба, кражба или повреда на багаж
Разходи за загуба, кражба или повреда на багаж
Разходи по преиздаване на изгубени лични документи
Разходи по преиздаване на изгубени лични документи
Разходи по спасителни разноски
Разходи по спасителни разноски

От тази застраховка могат да се възползват любители или професионалисти спортисти на екстремни или други спортове в чужбина.

Застраховка Отмяна на пътуване – покрити рискове

Рискове:
Покритие:
Отмяна или прекъсване на пътуването
Отмяна или прекъсване на пътуването
Закъснение или отмяна на самолетен полет
Закъснение или отмяна на самолетен полет
Смърт на застрахования
Смърт на застрахования
Злополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение
Злополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение
Неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация
Неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация
Усложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката
Усложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката
Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования
Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования

Доброволната застраховката Отмяна на пътуване е подходяща за лица, пътуващи по туристически или бизнес причини на територията на Република България и чужбина. Тази застраховка покрива риска от отменено или пропуснато пътуване по медицински или немедицински причини. На застрахованото лице се възстановяват разходите за самолетни билети и хотелски резервации, както и други туристически или бизнес услуги, разходите, които са извършени предварително и не могат да бъдат възвърнати при отмяна на пътуването.

Имате въпроси?