Туристическа застраховка

Застраховат се групово или индивидуално български граждани, при пътуванията, почивките и престоя им на територията на Република България. Застраховката се предлага за всички лица на възраст до 69 години и може да се сключи при пътувания на семейства, туристически дружества, организирани екскурзии, също така за всички деца, участници в бели и зелени училища, детски лагери и екскурзии.

Туристическа застраховка се сключва при условията на осигурен асистанс за територията на Република България. Чрез асистанс застраховката се осигурява надеждна застрахователна защита, като на разположение на застрахованите лица са 24-часов спешен център и денонощна телефонна линия. При настъпване на застрахователно събитие застрахованите ползват безплатно услугите на лекари, медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове в цялата страна.

Туристическа застраховка – ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Рискове:
Покритие:
смърт;
смърт;
трайна и временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
трайна и временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
медицински разноски и репатриране вследствие злополука и акутно заболяване.
медицински разноски и репатриране вследствие злополука и акутно заболяване.

планинска застраховка с разширения покрития

Планинската застраховка е подходяща  за туристи, решили да прекарат свободното си време в планината. Застраховката покрива медицинските разходи при оказване на първа помощ на пострадалия вследствие злополука или остро заболяване, издирването и извършените спасителните операции от Планинската спасителна служба, разходи за транспортиране, както и смърт, травма, трайна или временна загуба на трудоспособност.

Планинската застраховка може да бъде индивидуална, групова или семейна (двама възрастни и едно или повече деца), като се сключва за срок от 1 ден до 1 година.

Планинска застраховка – ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Рискове:
Покритие:
спасителни разноски;
спасителни разноски;
медицински разходи;
медицински разходи;
спасителна операция на ПСС с използването на хеликоптер;
спасителна операция на ПСС с използването на хеликоптер;
смърт или трайна неработоспособност от злополука;
смърт или трайна неработоспособност от злополука;
разходи за евакуация;
разходи за евакуация;
разходи за репатриране;
разходи за репатриране;
Имате въпроси?