Застраховка “Финансова стабилност”

Това е задължителна застраховка за доказване на финансовата стабилност на всички български превозвачи на товари и пътници, които подлежат на лицензиране в Министерството на транспорта. Тя се изисква по Наредба 11 (за международни превози) или по Наредба 33 (за вътрешни превози) на Министерството на транспорта от 31.10.2002г. В повечето застрахователни компании необходимата застраховка се нарича “Обща гражданска отговорност за доказване на финансовата стабилност на превозвача”.

Кой я изисква?

Застраховката се изисква да бъде представяна от всеки лицензиран или лицензиращ се превозвач в ИА Автомобилна администрация при Министерство на транспорта. Ако превозвачът е в процес на първоначално лицензиране е необходимо да сключи застраховката и да я представи като част от документацията за издаване на лиценз. Превозвачът е длъжен да представя застраховката всяка година пред ИА Автомобилна администрация, въпреки че същият подлежи на прелицензиране веднъж на 5 години. Застраховката трябва да бъде в полза на лицензиращия орган!

Колко струва?

Застраховката Финансова стабилност на превозвача може да се намери на много различни цени в различните застрахователни компании. Цената се определя от броя на притежаваните МПС-та.

За къде важи?

Спрямо териториалния обхват на извършваните превози, застраховката се сключва за вътрешен или за международен превоз. Има компании, които предлагат по-ниска цена на застраховката, ако превозвачът извършва транспортна дейност само в България. За вътрешни превози застраховката се изисква по Наредба 33, а за международни превози се изисква по Наредба 11.

В какъв срок трябва да я представя?

Необходимо е да представите подновената полица в ИА Пътна администрация един месец преди изтичането на предходната.

Имате въпроси?