Застраховка “Фотоволтаични паркове”

Това е имуществена застраховка, която предимно се сключва за да отговаря на специфичните изисквания на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната присъединителна програма на Европейски съюз за развитие на земеделските райони.

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Обект на застраховката са приетите и пуснати в експлоатация технически съоръжения за добиване на електрическа енергия, термични инсталации за нагряване на вода и други допълнителни уреди.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Рискове:
Покритие:
Пожар и природни бедствия
Пожар и природни бедствия
Земетресение и наводнение
Земетресение и наводнение
Електрически повреди
Електрически повреди
Рисковете по авария на машини
Рисковете по авария на машини
Имате въпроси?